นมแม่ = สมองลูก

งานวิจัยอีกครั้งโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอระรายงานว่าทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือ preemies แสดงพัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้นเมื่อกินนมแม่มากกว่านมผง

การคลอดก่อนกำหนดเพิ่มความเสี่ยงที่ทารกจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้และทักษะการคิดในภายหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการของสมอง

นักวิจัยทำการศึกษาด้วยการสแกนสมองทารกด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) จำนวน 47 คนที่เกิดก่อนกำหนดที่อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ และสแกนอีกครั้งเมื่อพวกเขามีอายุครบกำหนดคลอด

พบว่าเด็กทารกที่ได้รับนมแม่อย่างน้อย 3ใน 4 ของปริมาณนมที่ได้รับในแต่ละวันที่อยู่ใน NICU มีการเชื่อมต่อใยสมองดีกว่าทารกที่ได้รับนมแม่น้อย

ยิ่งได้รับนมแม่มากเท่าไหร่ พัฒนาการของสมองก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น #นมแม่นมอะไรก็แทนไม่ได้

ที่มา: http://bit.ly/2E76PLx

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ใช้เครื่อง MRI สแกนสมองของเด็กทารกอายุต่ำกว่า 4 ปี พบว่าเด็กทารกที่กินนมแม่ล้วน ๆ อย่างน้อย 3 เดือน มีพัฒนาการทางสมองดีกว่า ทารกที่กินนมแม่ร่วมกับนมผสม ส่วนทารกที่กินนมผสมล้วน ๆ มีพัฒนาการทางสมองแย่ที่สุดใน 3 กลุ่ม

นี่ไม่ใช่งานวิจัยชิ้นแรกที่แสดงว่าการให้ทารกกินนมแม่ส่งผลดีต่อพัฒนาการทางสมองของทารก แต่เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ทำการศึกษาในเด็กที่มีอายุน้อย ๆ ขนาดนี้ นักวิจัยต้องการทราบว่า ผลของการให้ทารกกินนมแม่ที่มีต่อพัฒนาการทางสมอง เกิดขึ้นเร็วแค่ไหน ซึ่งผลการวิจัยแสดงว่า เกิดขึ้นแทบจะในทันที

ภาพจากเครื่องสแกน MRI พบว่าเด็กที่กินนมแม่ มี white matter (เส้นใยประสาทซึ่งเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ของสมอง) มากกว่าเด็กที่กินนมผสมประมาณ 20-30% เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เราเห็นความแตกต่างมากขนาดนั้นในเวลาในช่วงอายุไม่กี่ปี

นักวิจัยยังสอบทานผลการวิจัยโดยทำการทดสอบการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานกับเด็กที่โตกว่า พบว่าเด็กที่กินนมแม่มีทักษะทางภาษา การมองเห็น และการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าเด็กที่กินนมผสมร่วมกับนมแม่ และเด็กที่กินนมผสมอย่างเดียว

นักวิจัยศึกษาผลของระยะเวลาในการให้กินนมแม่ด้วย เมื่อเปรียบเทียบทารกที่กินนมแม่เกิน 1 ปี กับทารกที่กินนมแม่น้อยกว่า 1 ปี พบว่าทารกกลุ่มแรก มีการเจริญเติบโตของสมองมากกว่า โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย

นับเป็นอีกหนึ่งงานวิจัย ที่สรุปได้ว่า การให้ทารกกินนมแม่ดีกว่ากินนมผสมอย่างจริงแท้แน่นอน

https://news.brown.edu/articles/2013/06/breastfeeding

Visitors: 56,808