EP 8 ทารกต้องการน้ำนมปริมาณมากน้อยเพียงใด

 

บทที่ 8 - ทารกต้องการน้ำนมปริมาณมากน้อยเพียงใด   

 

แม่ ๆ หลายคนสงสัยว่าจะต้องเตรียมน้ำนมแม่ไว้ปริมาณเท่าไร เวลาที่ไม่สามารถอยู่ให้นมลูกได้ด้วยตนเอง 

  

ในเด็กทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่ล้วน ๆ ปริมาณน้ำนมที่เด็กได้รับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกหลังคลอด จากนั้นจะค่อนข้างคงที่ในช่วงอายุระหว่าง 1-6 เดือน แต่ก็อาจจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงสั้นๆ ของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า Growth Spurt  

การวิจัยเกี่ยวกับนมแม่ในปัจจุบันไม่พบว่าในช่วงอายุระหว่าง 1-6 เดือน ปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุหรือน้ำหนักของทารก หลังจาก 6 เดือน ปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกต้องการจะคงที่และค่อย ๆ ลดลงหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารตามวัยที่เด็กได้รับ 

 

ผลการวิจัยบอกเราว่าทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจะต้องการน้ำนมเฉลี่ยวันละ 25 ออนซ์ หรือ 750 มล. ในช่วงอายุ 1-6 เดือน ทารกแต่ละคนต้องการน้ำนมปริมาณไม่เท่ากัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในช่วงระหว่าง 19-30 ออนซ์ต่อวัน หรือ 570-900 มล.ต่อวัน 

 

เราสามารถใช้วิธีต่อไปนี้ในการประมาณการปริมาณน้ำนมที่ทารกต้องการในแต่ละมื้อได้ 
 • ประมาณจำนวนมื้อนมที่ทารกต้องการในแต่ละวัน 

 

 • จากนั้นใช้ปริมาณน้ำนม 25 ออนซ์หารด้วยจำนวนมื้อนม 

 

 • ตัวเลขที่ได้เป็นค่าประมาณน้ำนมแม่ที่ทารกต้องการในแต่ละมื้อนม  

ตัวอย่าง : ถ้าทารกดูดนมเฉลี่ยประมาณวันละ 8 ครั้ง คุณอาจเดาว่าทารกน่าจะต้องการน้ำนมประมาณมื้อละ 3 ออนซ์ช่วงที่แม่ไม่อยู่ ซึ่งมาจาก 25/8 = 3.1 

  

หมายเหตุ : ทารกที่อายุน้อยกว่า 1 เดือนหรือทารกที่ได้รับอาหารตามวัยแล้วจะต้องการน้ำนมปริมาณน้อยกว่านี้   

   

แล้วถ้าลูกได้รับอาหารเสริมแล้วล่ะ ?  

ช่วงอายุ 6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่ปริมาณอาหารตามวัยที่ทารกได้รับค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับอาจจะเริ่มลดน้อยลง แต่น้ำนมแม่ควรจะยังคงเป็นแหล่งอาหารหลักของทารกตลอดช่วงขวบปีแรก เนื่องจากปริมาณอาหารตามวัยที่ทารกได้รับแตกต่างกันมากในช่วง 6 เดือนนี้ ทำให้ปริมาณน้ำนมที่ทารกต้องการแตกต่างกันด้วยเช่นกัน  

 

ในงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าเมื่ออายุได้ 7 เดือน ทารกต้องการนมวันละ 30 ออนซ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 93% ของอาหารที่ทารกได้รับทั้งหมด และลดลงเหลือ 19 ออนซ์ ต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 50% ของพลังงานที่ได้รับทั้งหมด ในช่วงอายุ 11-16 เดือน 

  

ในงานวิจัยซึ่งมีการวัดปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกอายุระหว่าง 12-24 เดือนต้องการพบว่า ทารกต้องการน้ำนมเฉลี่ยประมาณ 14-19 ออนซ์ต่อวัน และในช่วงอายุ 24-36 เดือน ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยลดลงเหลือ 10-12 ออนซ์ต่อวัน  

 

วิธีอื่น ๆ ในการประมาณการปริมาณน้ำนมที่ทารกต้องการ 

  

มีวิธีประมาณการปริมาณน้ำนมที่ทารกต้องการโดยคำนวณจากน้ำหนักและอายุของทารกอีกหลายวิธี แต่จากผลการวิจัยพบว่าหลังจากผ่านช่วงสัปดาห์แรกๆ ไป วิธีเหล่านี้มักให้ค่าที่สูงเกินกว่าปริมาณที่ทารกต้องการจริง ทารกที่เลี้ยงด้วยน้ำนมแม่มักจะต้องการน้ำนมน้อยกว่าค่าที่ประมาณด้วยวิธีเหล่านี้ ผลการวิจัยล่าสุดบอกเราว่าปริมาณน้ำนมที่ทารกต้องการค่อนข้างคงที่หลังจากเดือนแรก และไม่เพิ่มขึ้นตามอายุหรือน้ำหนักมากนัก ซึ่งเป็นการยืนยันข้อสังเกตที่แม่ ๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งหลายค้นพบจากประสบการณ์ตรงมาก่อนหน้านี้แล้ว 

 

 

ตารางปริมาณนมผสมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามน้ำหนักหรืออายุของทารกนั้น ใช้ไม่ได้กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะสารอาหารในน้ำนมแม่ ลูก
สามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เด็กที่กินนมแม่จึงไม่จำเป็นต้องกินน้ำนมปริมาณมากๆ เหมือนนมผสม

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกได้รับน้ำนมมากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ ?  

ระลึกไว้เสมอว่าปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับในแต่ละมื้อจะต่างกันออกไป เหมือน ๆ กับที่ปริมาณอาหารและน้ำที่ผู้ใหญ่ได้รับแตกต่างกันในแต่ละมื้อ ทารกอาจจะดูดนมปริมาณไม่เท่ากันในแต่ละมื้อ ให้ดูที่ความต้องการของทารกเป็นหลัก ไม่ใช่คอยพยายามยัดเยียดให้เขาดูดนมจนหมดขวดทุกครั้งไป 

  

ถ้าทารกดูดนมปริมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยมาก ๆ อาจเป็นไปได้ว่าทารกได้รับการป้อนนมปริมาณมากเกินไปช่วงที่คุณไม่อยู่ ปัจจัยที่อาจมีผลให้ทารกได้รับน้ำนมมากเกินไปได้แก่ 

  

 • น้ำนมจากขวดไหลเร็วเกินไป พยายามใช้จุกนมแบบที่น้ำนมไหลช้าที่สุดเท่าที่ทารกจะรับได้ 
 • การใช้ขวดนมเป็นเครื่องปลอบให้ทารกสงบ พี่เลี้ยงบางคนให้นมขวดแก่ทารกทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร้อง คุณควรประมาณการปริมาณน้ำนม
  ที่ทารกต้องการด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้น และเริ่มให้จากปริมาณนั้น ถ้าทารกยังแสดงอาการอยากดูดนมต่อ ให้พี่เลี้ยงลองปลอบด้วยวิธีอื่น
  เช่น อุ้มเดิน โยก หรือกอด ดูก่อน ถ้าไม่ได้ผล จึงค่อยให้นมเพิ่มอีกหนึ่งหรือสองออนซ์
   

 • ความต้องการดูดของทารก ทารกทุกรายชอบดูด และอาจจะอยากดูดมากขึ้นไปอีกเมื่อแม่ไม่อยู่ การดูดเป็นวิธีที่ทารกใช้ปลอบตัวเอง
  เวลาดูดนมจากเต้าแม่ ทารกสามารถควบคุมปริมาณน้ำนมที่ไหลได้ และทำให้ได้รับน้ำนมไม่มากเวลาที่เขาแค่ต้องการจะดูดโดยที่ไม่หิว
  ในขณะที่เวลาดูดนมขวด ทารกจะได้รับน้ำนมปริมาณมากตลอดเวลาที่เขาดูด ถ้าทารกดูดนมแม่จากขวดเป็นจำนวนมากเวลาคุณไม่อยู่
  อาจลองใช้จุกหลอกแทน เพื่อตอบสนองความต้องการดูดของเขา
   
 • ถ้าลองทุกวิธีข้างต้นแล้วคุณก็ยังไม่สามารถปั๊มนมได้มากพอเท่าที่ลูกต้องการ ให้อ่านหัวข้อ workshop เพิ่มน้ำนม 

 • ถ้าทารกดูดนมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาก ๆ อาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจเปลี่ยนพฤติกรรมไปดูดนมกลางคืนแทน โดยระหว่างวัน เขาจะดูดนม
  เพียงแค่พอประทังความหิว และรอจนกว่าแม่จะกลับมาเพื่อดูดชดเชย ทารกมักจะดูดนมบ่อยและนานขึ้นเมื่อแม่กลับมา แม่ ๆ หลายคน
  สนับสนุนให้ลูกเป็นแบบนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องปั๊มน้ำนมปริมาณมากนัก พฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องปกติที่พบกันเสมอ โดยเฉพาะในทารก
  ที่เพิ่งเริ่มหัดดูดนมจากขวด
   
 
 

 

ถ้าลูกของคุณหันมาดูดนมกลางคืนแทน คุณอาจทดลองใช้เทคนิคเหล่านี้ดู  

 • อดทนเข้าไว้ อย่าเครียดหรือวิตกกังวล คิดเสียว่ามันเป็นเรื่องที่ดี – ลูกชอบคุณมากกว่าขวดเชียวนะ

 • ส่น้ำนมปริมาณน้อย ๆ ในแต่ละขวดเพื่อจะได้ไม่ต้องเททิ้งมากนัก

 • ถ้าเป็นห่วงว่าลูกจะได้รับน้ำนมน้อยเกินไปช่วงที่คุณไม่อยู่ ลองนึกดูว่าทารกบางคนนอนหลับยาวรวดเดียว 8 ชั่วโมงตอนกลางคืน
  โดยไม่มีปัญหาว่าเขาจะได้รับนมไม่พอ ให้คอยดูว่าเขาฉี่ปริมาณมากพอและน้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าเขาได้รับน้ำนมเพียงพอ

 • ให้แน่ใจว่าทารกมีโอกาสได้เข้าเต้ามากพอเวลาที่คุณอยู่ด้วย 

 • ฟัง YouTube ฟัง Podcast 1 - ในขณะที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ทราบดีว่า “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุดสำหรับทารก” แต่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กลับต่ำกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมผสมหลายเท่า นั่นเป็...

 • ฟัง Youtube ฟัง Podcast EP2 ทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิตน้ำนม Lactogenesis I & II น้ำนมแม่ถูกผลิตจากการทำงานของฮอร์โมน กระบวนการผลิตน้ำนมของร่างกาย จะแบ่งเป็นสามช่วง ช่วง...

 • น้ำนมแม่แบ่งได้ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 โคลอสตรัม หรือหัวน้ำนมเหลือง เป็นน้ำนมที่เต้านมผลิตออกมาในช่วงแรกคลอดจนถึง 3-5 วันหลังคลอด ปริมาณเฉลี่ย 15-30 cc ต่อวัน มีลักษณะเหนียวและข้...

 • ใครบ้างที่ต้องปั๊มนม คุณแม่ที่คลอดก่อนกำหนด หรือลูกมีปัญหาทางสุขภาพทำให้เข้าเต้าไม่ได้ ต้องอยู่ NICU คุณแม่ผ่าคลอดที่ลูกมาเข้าเต้าช้า มีปัญหาในการเข้าเต้า เข้าเต้าได้ไม่ดี หรื...

 • เครื่องปั๊มหรือลูกดูด แบบไหนเกลี้ยงเต้ากว่ากัน คำเตือนที่คุณแม่มือใหม่แม่มักจะได้ยิน คือ ต้องปั๊มให้เกลี้ยงเต้า หรือลูกดูดได้เกลี้ยงเต้ากว่าใช้เครื่องปั๊ม ซึ่งอาจจะทำให้หลายคนเข้า...

 • เริ่มปั๊มนมเมื่อไหร่ดี สำหรับคุณแม่ที่ลูกเข้าเต้าได้ดี อย่าลืมว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ดีที่สุด คือการให้ลูกเข้าเต้า การปั๊มนมแม่แล้วใส่ขวดป้อน สู้ให้ลูกเข้าเต้าไม่ได้ แต่สำหรั...

 • กลไกการหลั่งน้ำนม กลไกการหลั่งน้ำนม หรือ Let-down Reflex เป็นกระบวนการที่ร่างกายหลั่งน้ำนมออกมาโดยการทำงานของฮอร์โมน Oxytocin คุณแม่บางท่านอาจจะรู้สึกจี๊ดๆ ที่เต้านมก่อนที่น้ำนมจะ...

 • ทำไมปั๊มนมไม่ออกหรือปั๊มได้น้อย คุณแม่ที่ใช้เครื่องปั๊มนมคุณภาพดี นุ่มนวล ไม่เจ็บ เครื่องที่โค้ชเลือกให้ว่าเหมาะสมแล้ว แต่ทำไมยังปั๊มไม่ค่อยออกหรือปั๊มได้น้อยนั้น ลองตรวจสอบสาเหตุ...

 • บทที่ 5 - 20 เคล็ดลับสำหรับแม่ทำงาน ตอนที่ 1 เคล็ดลับในบทนี้แปลและเรียบเรียงมาจากเว็บไซต์ของ Dr. Sear บริบทบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับสังคมไทย แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์ซ...

 • บทที่ 5 - 20 เคล็ดลับสำหรับแม่ทำงาน ตอนที่ 2 ทำชีวิตให้ง่ายขึ้น 11.ทำให้การออกจากบ้านตอนเช้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น ลูกจะทำให้กิจวัตรประจำตอนเช้าวันทำงานของคุณไม่ราบรื่นเหมือนเดิม ...

 • บทที่ 6 - วิธีเก็บรักษานมแม่ เก็บน้ำนมในภาชนะสำหรับใส่อาหารแบบไหนก็ได้ หรือจะใช้ถุงเก็บน้ำนมแม่ก็ได้ เขียนวันเวลาที่ปั๊มนมไว้บนภาชนะ ควรแบ่งปริมาณน้ำนมให้พอดีกับมื้อหนึ่งที่ลูกกิน...

 • บทที่ 7 – วิธีฝึกลูกดูดนมแม่จากขวด เมื่อคุณแม่ต้องกลับไปทำงาน ก็จำเป็นต้องให้ลูกกินนมแม่ด้วยวิธีอื่นแทนการเข้าเต้าการป้อนนมแม่ที่ปั๊มออกมาด้วยขวดเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด แต่เมื่...

 • บทที่ 9 - เคล็ดลับการทำสต็อคน้ำนมและเพิ่มน้ำนมด้วยการปั๊มนม สิ่งสำคัญที่ควรรู้ ปริมาณน้ำนมที่ร่างกายผลิต = ปริมาณน้ำนมที่ระบายออก ดังนั้นถ้าต้องการให้มีน้ำนมมากเท่าใด ต้อ...

 • บทที่ 10 - Workshop เพิ่มน้ำนม สำหรับคุณแม่ที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหานมน้อย หรือไม่พอนั้น ขอให้แยกประเภทปัญหาของตัวเองก่อนนะคะ กรณีที่ 1 ลูกเข้าเต้าแม่ได้ดี ไม่มีปัญหา แต่ให้นมผ...

 • บทที่ 11 - Power Pumping ปั๊มเพิ่มน้ำนม Power pumping เป็นเทคนิคการปั๊มนม โดยเลียนแบบการดูดของทารกในช่วงแรกเกิดซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทารกจะดูดบ่อยและนาน ช่วยกระตุ้นการ...

 • บทที่ 12 - ยาเพิ่มน้ำนม คำถามยอดนิยมของคุณแม่ให้นมลูกทุกคนก็คือ มียาอะไรที่ช่วยเพิ่มน้ำนมได้บ้าง แม้จะแนะนำว่าควรแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ใช้ยาก่อนดีกว่า โดยการให้ลูกดูดให้ถูกวิธี ด...

 • nommaecenter_เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า_สต๊อกนม_Unimom_Allegro2.jpg
  เมื่อตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนให้นานที่สุด และเลือกที่จะใช้เครื่องปั๊มนมเป็นผู้ช่วย เราเข้าใจดีว่า คุณแม่ก็ยังมีความกังวล และมีคำถามในใจอีกมากมาย เราจึงรวบรวมคำตอบจากความกังวล...

 • nommaecenter_ปั๊มนม_สต๊อกนม_นมแม่1.jpg
  คำถามที่ได้ยินบ่อยๆ จากคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือ ต้องสต๊อกน้ำนมไว้เท่าไหร่ถึงจะพอสำหรับลูก คำตอบคือ ถ้าต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนโดยไม่ใช้นมผสม ช่วงที่ลาคลอดสามเดือน ต่อให้...

 • nommaecenter_เครื่องปั๊มนม_ARDO_Calypso.jpg
  วิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมที่ดีที่สุด คือ ให้ลูกดูดนมแม่อย่างถูกวิธีบ่อยๆ และต้องเป็นการดูดอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ดูดแล้วต้องได้น้ำนม ไม่ใช่แค่การอมหัวนมแม่เป็นเวลานานๆ เท่านั้น ปกติแล้...

 • nommaecenter_เลี้ยงลูกด้วยนมแม่_ปั๊มนม_เต้านมอักเสบ1.jpg
  ปวดเต้า แดง เจ็บปวดมาก ทำอย่างไรดี? นี่คืออาการ "เต้านมอักเสบ" ที่แม่หลายคนกลัว หลายคนประสบมาแล้วรู้ว่ามันเจ็บปวดทรมานแค่ไหน จนทำให้แม่หลายคนล้มเลิกความตั้งใจที่จะเดินต่อไปบนเส้นทา...

 • nommaecenter_เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า_สต๊อกนม_Unimom_Minuet_LCD1.jpg
  คุณแม่หลายคนได้รับข้อมูลมาผิดๆ จนทำให้เชื่อว่า เครื่องปั๊มนมที่ยิ่งดูดแรงยิ่งดี จึงมักตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าด้วยเหตุผลนั้น แล้วยังปรับโหมดไว้แรงสุดตั้งแต่คลอดใหม่ๆ ซึ่...

 • all-um.jpg
  ตารางคำนวณปริมาณน้ำนม กรอกจำนวนมื้อที่ป้อนนมลูกในช่อง แล้วกด calculate

 • หัวนมบาดเจ็บจากปั๊ม_181116_0020.jpg
  ปัญหาที่แม่ๆ หลายคนต้องพบเจอจากการใช้เครื่องปั๊มนมที่ไม่เหมาะกับตัวเอง มีอยู่ 5 ปัญหาหลักๆ คือ 1. ปั๊มไม่ออก ปั๊มได้น้อย2. ปั๊มแล้วเจ็บ จนขยาดไม่อยากปั๊ม3. ปั๊มได้เลือด แทนได้นม4. ...

 • Molax_Molax-M6002PPS0.jpg
  ข้อขัดแย้งเรื่องการใช้ Domperidone (Motilium) สำหรับแม่ให้นม บทความโดย พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ https://www.doctorbreastfeeding.com คุณแม่แฟนเพจหลายท่านแชร์โพสต์จากเพจ RDU มาถาม...

 • molax-m.jpg
  เริ่มใช้ดอมเพอริโดน (Domperidone) บทนำ ดอมเพอริโดน (Domperidone หรือ Motilium) เป็นยาซึ่งมีผลข้างเคียงช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนม ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณฮอร์โมนโปรแลคติน (...

 • 47386512_2168287783192458_4535804095314788352_n.jpg
  คุณแม่ปั๊มล้วน ไม่ได้ให้ลูกเข้าเต้า ต้องทำอย่างไรจึงจะมีน้ำนมเพียงพอ เรามีเคล็ดลับมาฝากกัน ตั้งเป้าหมาย โดยปั๊มนมให้ได้ปริมาณเต็มที่ 25 - 35 ออนซ์ต่อวัน ภายใน 10 - 14 วัน หลังคลอด...

 • มะเขือเปราะ-ดาวิกา-3.jpg
  เมื่อมีอาการบ่งบอกว่าเป็นเต้านมอักเสบ นมมีก้อนแข็งควรปฎิบัติดังนี้ 1. อย่าหยุดให้นมข้างที่เป็น เพราะกลัวว่าลูกจะกินไม่ได้ ความจริงคือ ต้องให้ลูกดูดเป็นข้างแรกเสมอ ดูดให้บ่อยขึ้น ปั...

 • ตอบทุกคำถาม FAQ - บีบมือ vs ปั๊มมือ vs ปั๊มไฟฟ้า สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกที่ปั๊มนม หรือเครื่องปั๊มนมว่าควรจะเลือกแบบไหน อย่า...

 • 1. เครื่องปั๊มนมเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้แก้ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถช่วยชีวิตได้ทั้งแม่และลูก ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป การซื้อเครื่องปั๊มนมตามรีวิวโดยขาดความรู้ที่ถูกต้...

 • ใช้ Youha แล้วเจ็บ เปลี่ยนกรวยหรือเปลี่ยนเครื่องดี คุณแม่ที่จะใช้ Youha ได้แล้วไม่เจ็บต้องเป็นคุณแม่ที่นมเยอะมากๆและมีหัวนมยืดหยุ่นลานนมหนานะคะเพราะแรงดูดของ youha แรงมากๆระดับต่ำส...

 • Baby Nursing / Breastfeeding Tracker เป็นแอพสำหรับบันทึกการเข้าเต้า ปั๊มนม ป้อนนม รวมทั้งสุขภาพและพัฒนาการต่างๆ ของลูกน้อย สำหรับ ระบบ Android / Sumsung, Huawei, Oppo, etc. สำห...

Visitors: 88,121