คลาสนมแม่ออนไลน์

"ไม่เคยคิดเลยว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันจะยากขนาดนี้" เป็นประโยคที่เราได้ยินเสมอๆ จากคุณแม่ที่ต้องล้มเหลวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งๆ ที่มีความตั้งใจเกินร้อยที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเอง

คุณแม่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่ มักจะมีความเข้าใจว่า นมแม่เป็นเรื่องธรรมชาติ แค่เราตั้งใจให้นมแม่ ไม่ให้นมผง เราก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แล้ว แต่ในความเป็นจริง จากการสำรวจล่าสุด มีคุณแม่เพียง 14%1  เท่านั้นที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนได้ครบ 6 เดือน ตามคำแนะนำขั้นต่ำของ WHO และ UNICEF ในขณะที่อีก 86% ต้องพึ่งพานมผงในการเลี้ยงลูก

 

สาเหตุสำคัญที่คุณแม่ส่วนใหญ่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สำเร็จ ไม่ใช่เพราะร่างกายผิดปกติ หรือไม่สามารถผลิตน้ำนมได้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เต้านมของมนุษย์เพศหญิงทุกคนถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่ผลิตน้ำนมได้ตามธรรมชาติอยู่แล้ว 

โอกาสที่คุณแม่บางท่านจะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้เต้านมไม่สามารถผลิตน้ำนมได้นั้น มีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆ ไม่ถึง 2%

หากว่าร่างกายคุณแม่ปกติดี สาเหตุใดกันเล่าที่ทำให้คุณแม่ล้มเหลวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คำตอบก็คือ เพราะคุณแม่ส่วนใหญ่ขาดความรู้และการเตรียมตัวที่ถูกต้อง รวมทั้งวิธีปฏิบัติบางอย่างในโรงพยาบาลบางแห่ง อาจทำให้คุณแม่ล้มเหลวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่รู้ตัว 

Ardo และโค้ชนมแม่จึงได้จัดคลาสนมแม่ออนไลน์ขึ้นเพื่อช่วยให้คุณแม่มือใหม่ได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เตรียมความพร้อมให้กับคุณแม่ทุกท่านให้เริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่าง Best Start และประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างที่ตั้งใจ

 ------------------- 

1. Chompoonut Topothai, Viroj Tangcharoensathien. Achieving global targets on breastfeeding in Thailand: gap analysis and solutions. shorturl.at/eEKY6

Visitors: 104,538