คุณแม่มุ่งมั่น

เพราะความมุ่งมั่นของคุณแม่ ทำให้คุณแม่สามารถมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้กับลูกน้อยได้สำเร็จ


  • 210710.jpg
    หากปราศจากความช่วยเหลือ แรงผลักดัน และกำลังใจที่สำคัญจากคุณพ่อคนดีที่หนึ่งของเรา ลูกอาจไม่ได้กินนมแม่อย่างที่แม่ตั้งใจ

  • Grandma_Mom_Baby.jpg
    แม้ว่าวันนี้ลูกจะกลายเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว แต่แม่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่แม่ของลูกต่อไป ลูกอาจจะไม่ได้กินนมแม่ แต่หลานต้องได้กินนมแม่

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • โค้ชนมแม่อาสา

  • นมแม่กำลังต้องการความช่วยเหลือ!!! จากผลสำรวจล่าสุดในประเทศไทย พบว่ากว่า 86% ของครอบครัวใหม่ล้มเหลวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีเด็กไทยเพียง 1 ใน 7 คนเท่านั้นที่ได้รับนมแม่ล้วนครบหกเด...
Visitors: 56,808